Nalezený živočich

Už jste se někdy setkali se zraněným či vysíleným ptákem, nebo s malým ježkem, zajícem, rorýsem, sovou či jiným ptáčetem a nevěděli jste si rady, zda zvíře zanechat na místě nebo se jej ujmout? Pak právě pro vás jsou určeny následující řádky.


Kdo vlastně potřebuje lidskou péči?
Živočich s viditelným krvavým zraněním
Živočich vysílený či otrávený, nejevící známky plachosti
Prokazatelně opuštěné mládě - Pozor! nezaměňovat s mláďaty, která pouze vypadají opuštěně, ale o která se rodiče starají!!!

Podrobné informace naleznete také ve zvířecí poradně Národní sítě záchranných stanic.

Prosíme, nenoste k nám domácí mazlíčky (želvy, králíčky, morčata, křečky, hady, rybičky…), naši vyléčení pacienti od nás odchází či odlétají do volné přírody. Domácí zvířata do přírody samozřejmě vypustit nemůžeme a není bohužel v našich silách či prostorových možnostech jim dlouhodobě zajistit pohodlné zázemí a péči, kterou potřebují.

V případě nálezu opuštěného domácího zvířete najdete více informací a možností řešení zde:

Útulek Přerov

Ztracení a nalezení mazlíčci z Moravskoslezského kraje (a okolí)

Webový chovatelský portál iFAUNA.cz.

Webový chovatelský potrál Chovzvirat.cz.

Pozor!!!

Internet poskytuje řadu informací, jak kterému zvířeti pomoci, ale věřte, že ne vždy jsou tyto informace správné. Často jejich aplikace do praxe může zvířeti spíše uškodit, proto raději vždy co nejrychleji kontaktujte záchrannou stanici pro handicapované živočichy, kde Vám rádi poradí a v případě nutné dlouhodobé péče se o živočicha postarají. 

Seznam záchranných stanic schválených Ministerstvem životního prostředí.

Shrnutí - kdo vlastně potřebuje lidskou pomoc?

  1. živočich s viditelným krvavým zraněním,
  2. živočich vysílený či otrávený, nejevící známky plachosti,
  3. prokazatelně opuštěné mládě (nezaměňovat s vyvedenými nelétajícími mladými ptáky, o která se rodiče starají! či s malými ježky a zajíci, kteří v trávě trpělivě čekají, až je matka přijde nakojit!)
  4. jsou-li v okolí mrtví rodiče či sourozenci
  5. osamocené mládě nekrmivého ptáka (kuře bažanta, koroptve či křepelky, kachně, house a mládě labutě), jehož rodiče nejsou nikde v dohledu
  6. je-li mládě v bezprostředním ohrožení (silnice, stavby, malé děti, kočky...)

O pomoci zraněným a jinak handicapovaným volně žijícím živočichům bylo a je napsáno mnoho knížek, brožur a letáků a také internet nabízí celou řadu informací. Než se však do záchrany nalezeného zvířete pustíte, vždy raději kontaktujte záchrannou stanici pro handicapované živočichy, kde vám rádi poradí, jak se v zájmu daného zvířete zachovat co nejlépe, popřípadě vás odkáží na nejbližší záchrannou stanici, kde se o zraněného živočicha postarají.