Zajímavé a užitečné odkazy

Užitečné či zajímavé odkazy, které souvisí s Ornitologickou stanicí a její činností.

Ornitologické spolky

Česká společnost ornitologická (ČSO), www.birdlife.cz

Moravský ornitologický spolek - Středomoravská pobočka ČSO, www.mos-cso.cz

Pro školy

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Olomouckého kraje, www.kr-olomoucky

Další užitečné odkazy z oblasti kultury naleznete zde.