Kdo jsme, co u nás najdete?

Jsme přírodovědné oddělení Muzea Komenského v Přerově, p. o., zaměřené na ornitologii. Název ORNIS vychází z názvu „ornitologická stanice“. Budovu najdete v Bezručově ulici, na místě původní stavby Moravské ornitologické stanice, kterou si postavil přerovský spolek nadšenců pro ornitologii již ve 30. letech minulého století. Ornitologové muzejní dodnes úzce spolupracují s Moravským ornitologickým spolkem a rozvíjí tak bohatou tradici ornitologie v Přerově.

Ornitologická stanice není jen místem pro odborníky, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale právě naopak, rádi přivítáme každého návštěvníka se zájmem o přírodu, kulturu, informace a pohyb.

Jaké akce a služby tedy nabízíme?

  • výukové programy pro školy a skupiny 
  • výstavy malé i velké
  • přírodovědné exkurze do okolí i do vzdálenějších lokalit
  • přednášky nejen ornitologické 
  • v ekoporadně odpovědi na rozličné otázky, sdílení semen v naší Semínkovně
  • v houbařské poradně určíme a poradíme, jak nejlépe zkonzumovat houbičky a houby
  • v záchranné stanici pro živočichy ošetříme volně žijící druhy zvířat
  • v Ptačí zahradě Františka Gintera v areálu ORNIS můžete relaxovat a načerpat inspiraci pro vaši zahradu
  • ve stálé expozici Ptáci Česka naleznete všechny ptáky, kteří žijí ve vašem okolí

V muzejních vitrínách stálé expozice Ptáci Česka objevíte 365 druhů volně žijících ptáků, jejichž výskyt byl v České republice zaznamenán. Od dubna do října je nabídka ORNIS obohacena o sezónní výstavu na přírodovědná téma, v minulých letech například Šáhni si na ptáka, Stromy jako domy, Pero, peří, opeření, Atlas ptáků neobyčejných, Dravci, sokoli a sovy a v roce 2020 Čižba – umění jemné a líbezné. V průběhu roku je možné si prohlédnout i menší výstavy. Mezi oblíbené a známé akce patří na jaře Soví noc, v létě Zahradní slavnost, na podzim Evropská noc pro netopýry a na konci roku Vánoční strom pro ptactvo. V programu jsou také jarní a podzimní cykly přírodovědných přednášek, exkurze za ptáky na ornitologicky zajímavé lokality, prohlídky parku Michalov s průvodcem a další akce.

ORNIS je samozřejmě také vědeckým pracovištěm, jeho odborní pracovníci se podílí na světové úrovni na výzkumech v oblasti parazitologie ptáků (Dr. Jiljí Sitko), bádají v oblasti tahů vodních ptáků (Dr. Josef Chytil) a hnízdní ekologie (Mgr. Vymazal). Studenti a jiní badatelé mohou využít v ORNIS specializovanou ornitologickou knihovnu s tisíci svazky české i světové odborné přírodovědné literatury.

Již od roku 2005 působí v ORNIS muzejní pedagog, který vytváří pro školy zábavné výukové programy a osvětové akce pro veřejnost. Díky interaktivním prvkům ve výstavách, zábavným dílnám a dalším netradičním postupům se návštěvnost ORNIS každoročně zvyšuje a pohybuje se kolem 6000 návštěvníků. Díky krásnému prostředí na okraji lužního lesa, s jezírkem a loukou je možné vytvářet programy o přírodě v přírodě. Zahrada ORNIS je neustále doplňována různými prvky sloužícími k výuce, ale i k odpočinku. V zahradě najdete například výukové záhony s výsadbami koření a bylinek, venkovní expozici s ukázkami ptačích budek a krmítek, ohniště nebo voliéry s trvale handicapovanými živými ptáky.

Mezi služby, které v dnešní době ORNIS nabízí nejen obyvatelům okresu Přerov, patří také poradny – ekoporadna je otevřena denně od 9 do 17 hodin a je součástí sítě ekoporaden celého Olomouckého kraje. V pondělí od 9 do 15 hodin funguje houbařská poradna, kterou vede Jiří Polčák.

Nejdůležitější službou je ale jistě záchranná stanice pro zraněné živočichy z volné přírody. Při nálezu takového zvířete můžete zavolat na číslo 581 219 910 nebo 724 947 543, pracovníci vám rádi poradí, jak se zachovat, případně od vás zvíře vyzvednou. Práce stanice spočívá podle ročního období zejména na jaře v péči o mláďata ptáků a savců, v létě například pečuje o mláďata rorýsů, na podzim a v zimě nejčastěji přijímáme ježky, netopýry, zraněné dravce a další ptáky. V roce 2019 stanice přijala k ošetření 249 zvířat, z toho bylo vypuštěno 78 zvířat. Stanice přijímá pouze zvířata z volné přírody, množící se případy zvířat z chovů, například želvy nádherné, králíci domácí nebo papoušci, nepřijímáme.

Činnost záchranné stanice, výuka, programy a akce pro školy i veřejnost jsou podporovány městem Přerov, ORNIS plní funkci střediska environmentální výchovy.

Návštěvní doba a vstupné

úterý–neděle

9–17 hodin

Stálá expozice 

80 Kč plné vstupné
40 Kč vstupné se slevou*
150 Kč rodinné vstupné (2 dospělí, až 3 děti)
Zdarma: děti do šesti let, pedagogický doprovod školních skupin, držitelé průkazu AMG a Olomouc region Card, držitelé průkazu Krajského úřadu Olomouckého kraje, ICOM, ICOMOS a ZMS (Zväz múzeí na Slovensku), občané Ukrajiny s platným vízem

Vstupenky lze koupit na pokladně, platba je možná v hotovosti nebo platební kartou.

Ostatní

40 Kč Výukové programy, akce pro veřejnost

* děti od šesti let, studenti, senioři, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, držitelé platné mezinárodní studentské karty ISIC, IYTC, ITIC, průkazu Klubu přátel výtvarného umění  


Základní kontakty:

telefon: 581 219 910

e-mail: ornis@prerovmuzeum.cz

 
Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí

V rámci akcí pořádaných Muzeem Komenského v Přerově, p.o., budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Muzeum Komenského v Přerově, p.o., nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

MUZEUM KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ, p.o. je příspěvkovou organizací, která je zřízena Olomouckým krajem a je financována z jeho rozpočtu.

Těšíme se na vaši návštěvu.