Stálé expozice

Ptáci ČR

Nová expozice Ptáci Česka představuje návštěvníkům 365 ptačích druhů s výskytem v ČR tak, jak je můžeme v přírodě pozorovat – pokud jsou v rámci jednoho druhu jedinci různě zbarveni během roku, nebo jsou rozdíly ve velikosti a zbarvení mezi pohlavími a dospívajícími ptáky, snažíme se vystavit všechny tyto varianty. Celkem je zde k vidění 593 exponátů, u 248 druhů jsou vystavena také vejce. 

Ač u některých druhů lze pochybovat, nejedná se o uprchlé jedince ze zoologických zahrad či zookoutků, ale o doložené výskyty volně žijících živočichů.

Ptačí zahrada Františka Gintera

Jménem uznávaného přerovského učitele, ochránce přírody a zakladatele ornitologické stanice je nazýván areál ORNIS, ve kterém postupně realizujeme plány a představy vybudování ukázkové přírodní zahrady, lákající ptáky i ostatní živé tvory k pobytu.

Zahrada je také nedílnou součástí výukových programů.

Vlastní expozice vznikla díky grantu Olomouckého kraje, zahradní úpravy jsou součástí projektu Přírodě OK podpořeného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Ptačí lípa

Na podzim roku 2006 proběhlo řezbářské sympózium, v průběhu kterého skupina řezbářů proměnila uschlou lípu před vchodem do ORNIS v uměleckou skulpturu s reliéfy nejrůznějších ptačích druhů.

„Živí" ptáci v mrtvém dřevě symbolizují přirozený koloběh života, v němž má každá složka své nezastupitelné místo a do kterého se bohužel zapojila i naše lípa, když v létě 2011 padla. Ale...