Rekonstrukce stanice

Okolí ornitologické stanice se změnilo na staveniště. Zjevnou apokalypsu naší zahrady přežíváme jen díky výhledu do budoucnosti, ve které se stanice hrdě tyčí v nové podobě, rozšířená, se standardy moderní doby z hlediska muzejního, energetického, uživatelsky přívětivého. Budou i nové zahrady, nová expozice Ptáci ČR, důstojné zázemí pro sbírky, pracovníky a hlavně návštěvníky. Těšíme se, proto prosíme o laskavé zachování přízně a asi tříletou trpělivost, než Vás znovu budeme moct přivítat v novém šatě.

Celá akce byla odstartována dne 26. 10. 2020 předáním stavby „Muzeum Komenského v Přerově - Rekonstrukce budovy ORNIS“ zhotoviteli, který byl na základě výběrového řízení vybrán investorem a naším zřizovatelem Olomouckým krajem. Je jím firma PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o. z Kojetína.