Nová expozice Ptáci Česka

Poslední podoba stálé expozice Ptáci ČR pocházela z období 80. let minulého století. Přestože je muzeum instituce paměťová, snažíme se držet i moderního pojetí nových výstavních projektů. Vlajkovou lodí nové budovy Ornis je proto zcela nová stálá expozice Ptáci Česka. Dlouho jsme zvažovali, jak celou novou expozici pojmout. V zásadě se nabízely dvě hlavní cesty - buď ve formě dioramat ukazovat jednotlivé typy prostředí a na ně vázané ptačí druhy nebo zachovat systematický přehled, který je založen na vzájemné příbuznosti druhů a nikoliv na prostředí. Unikátnost ornitologických sbírek Muzea Komenského spočívá v rozsahu druhů, které jsem schopni našim návštěvníkům představit. I proto jsme se rozhodli pro variantu založenou na systematickém přehledu druhů aneb jaké ptáky je možné u nás vidět, včetně těch nejvzácnějších.
Expoziční prostor se rozšířil o bývalý výstavní sál, ve kterém se dříve konaly sezónní výstavy. Velkou předností z hlediska obsahu je popis každého jednotlivého ptáka a jeho přiřazení nejen prostě k druhu, ale i k věku, pohlaví, případně šatu. U některých druhů je přidán i krátký popisek typických vlastností nebo encyklopedických fakt. Výtvarně jsou nejvýraznějším rysem celoskleněné vitríny, některé volně visící ze stropu.

Kromě samotných exponátů mohou návštěvníci čerpat informace o jednotlivých ptačích druzích z katalogů, které vznikly speciálně pro expozici Ptáci Česka, obecné informace o ptácích poskytuje několik informačních panelů. Ty opticky rozdělují prostor s exponáty od interaktivní části expozice, ve které je možno například navštívit ptačí budku a přehrát si hlasy všech vystavených ptáků nebo prohlédnout si, kde a jak vybrané druhy ptáků hnízdí.