Srnčata

Obdobně jako se zajíci se to má i s malými srnečkami, proto naleznete-li srnče tiše ležící v trávě a není zjevně zraněné, nedotýkejte se ho a co nejrychleji se vzdalte! Srna je někde v blízkém okolí a o srnče pravidelně pečuje. Opuštěné srnče poznáte podle toho, že zmateně pobíhá po okolí (hledá matku) a hlasitě píská.


Pozor!!! Oproti ptákům mají savci výborný čich, hlavní zásada tedy zní – v žádném případě se srnčat zbytečně NEDOTÝKEJTE!!!