Ježci, veverky a kuny

Rodí svá mláďata do hnízda, kde o ně i pečují. Najdete-li ještě nevidomá mláďata mimo hnízdo, bez lidské péče se neobejdou. Pokud však najdete celé hnízdo s mláďaty, pak se jich nedotýkejte a co nejrychleji se vzdalte! Jejich matka je někde nablízku a pravidelně, byť ne příliš často, svá mláďata kojí a pečuje o ně.
Jestliže jste si však jisti, že hnízdo bylo zničeno nebo že matka zahynula, pak mláďata co nejrychleji předejte záchranné stanici. Opuštěné mládě ježka, kuny či veverky poznáte podle toho, že zmateně píská a leze mimo hnízdo (hledá matku).