Ptačí mláďata

Po zemi poskakující eventuelně pípající a pískající mládě zpěvných ptáků (kos, drozd, sýkora apod.) obvykle pomoc nepotřebuje! Jedná se o ptáčata, která již opustila hnízdo, ale ještě neumí létat, proto poskakují po okolí a pípáním přivolávají rodiče, kteří je ještě krmí!

Pouze v případě, že se ptáče pohybuje po rušné komunikaci, že je v jeho blízkosti pes, kočka či si s ním chtějí hrát malé děti, pak jej opatrně zvedněte a přemístěte na nejbližší keř či strom a to v okruhu cca 20 – 25 m, kde si jej podle pípání rodiče bezpečně najdou a dokrmí.

Ptáci nemají dobrý čich, tudíž nehrozí, že by po vašem dotyku rodiče mládě odmítli!
Obdobně je to s mláďaty dravců a sov, kdy mladé sovy posedávají po větvích „rodného stromu“ a mladé poštolky zase po římsách a parapetech okolních domů. V případě, že se ocitnou na zemi a nemají zjevné zranění, pak mladou sovu vysaďte na větev nejbližšího stromu a poštolku na okenní parapet, římsu či balkon, pokud možno alespoň do druhého patra. Pokud nelze jinak, nebojte se přemístit mládě na vhodné místo i 30 m od místa nálezu, mládě se hlasitě dožaduje potravy a rodiče jej naprosto bez problémů dohledají a nakrmí.

Odlišnou péči vyžadují mladí rorýsi. Rorýs obecný je pták, jenž celý svůj život (mimo hnízdění) tráví ve vzduchu. Má dlouhá křídla a krátké, ale silné nohy, pomoci kterých se zavěšuje na kolmé stěny panelových domů, v jejichž větracích otvorech si s oblibou staví hnízdo. Vzhledem ke krátkým nohám potřebuje k rozletu vyvýšené místo, ze kterého doslova „splachtí“. Vyzvednutí mladého rorýse na větev je tedy bezúčelné. Pomoc spočívá v co nejrychlejším návratu mláděte do původního či adoptivního hnízda, což je práce pro zkušeného ornitologa. Mladého rorýse dejte do papírové krabičky přiměřené velikosti a předejte do nejbližší záchranné stanice.Mláďata nekrmivých ptáků

Kuřata bažantů, koroptví a křepelek, kachňata, housata, mladé labutě se spolu se sourozenci zdržují několik týdnů v blízkosti rodičů. Pokud naleznete osamělé mládě a v dohledu zcela jistě nejsou jeho rodiče, pak jej uložte do papírové krabice patřičné velikosti a co nejdříve předejte do péče záchranné stanice pro živočichy.