Informace o programech

Od podzimu 2020 probíhá dostavba a rekonstrukce naší stanice. Z toho důvodu nemůžeme realizovat programy pro školy. Znovu se s vámi budeme moci potkávat od listopadu 2023. Přesné datum zveřejníme na začátku školního roku.

Všeobecné informace k našim programům:

Vstupné se hradí v hotovosti před začátkem výukového programu. Platbu fakturou je třeba dohodnout dopředu.

Nadále zůstává v platnosti sezónnost programů, reagují na aktuální dění v přírodě. Učíme venku v naší zahradě, v parku Michalov a na jiných přírodních lokalitách v okolí. V případě nepříznivého počasí má většina programů  „mokrou“ variantu do interiéru, ale jsme spíše pro změnu termínu. Na programy probíhající v přírodě musí být účastníci vhodně obutí a oblečení. 

Všechny programy jsou krátkodobé. Programy nezkracujeme, mají svou strukturu a cíle a nechceme tak snižovat jejich kvalitu. Všechny programy jsou přizpůsobené věku účastníků a jsou využitelné v rámci školních vzdělávacích programů. Za kázeň a bezpečnost dětí zodpovídá po celou dobu programu vyučující!

Součástí některých programů jsou trvale handicapovaná zvířata ze záchranné stanice.

Cílem je radost z pobytu v přírodě, objevování souvislostí, vytváření vlastních postojů k problémům.  Snažíme se probudit v účastnících zájem o dané téma a vybavit je skrze prožitek zkušeností do praktického života.

Programy zrealizujeme i pro kroužky a další skupiny zájemců různého věku, ozvěte se nám, vše přizpůsobíme.