Informace o programech

Několik informací úvodem...

Od podzimu 2020 probíhá dostavba a rekonstrukce naší stanice. Z toho důvodu nemůžeme realizovat programy pro školy vázané na areál ORNIS. Nově budeme zajíždět s vybranými programy k vám. Máme na to vyhrazené úterky a čtvrtky. U přerovských škol je možné přijet a realizovat program ve škole i pro jednotlivé třídy, u ostatních je podmínkou účast několika tříd v daném dni. Neplatíte však cestovné, jen vstupné na programy dle počtu dětí. Cena výukového programu se mění v závislosti na vzdálenosti od nás k vám, podrobnosti najdete v tabulce níže.

Vstupné se hradí v hotovosti před začátkem výukového programu. Platbu fakturou je třeba dohodnout dopředu.

Nadále zůstává v platnosti sezónnost programů, reagují na aktuální dění v přírodě. Učíme venku, v parcích, školních zahradách a podobně. Podmínky realizace ve škole s vámi probereme při objednávání, sdělíme požadavky na prostor a vybavení. V případě nepříznivého počasí má většina programů  „mokrou“ variantu do interiéru, ale jsme spíše pro změnu termínu. Na programy probíhající v přírodě musí být účastníci vhodně obutí a oblečení. 

Všechny programy jsou krátkodobé. Programy nezkracujeme, mají svou strukturu a cíle a nechceme tak snižovat jejich kvalitu. Všechny programy jsou přizpůsobené věku účastníků a jsou využitelné v rámci školních vzdělávacích programů. Za kázeň a bezpečnost dětí zodpovídá po celou dobu programu vyučující!

Součástí některých programů jsou trvale handicapovaná zvířata ze záchranné stanice.

Cílem je radost z pobytu v přírodě, objevování souvislostí, vytváření vlastních postojů k problémům.  Snažíme se probudit v účastnících zájem o dané téma a vybavit je skrze prožitek zkušeností do praktického života.

Programy zrealizujeme i pro kroužky a další skupiny zájemců různého věku, ozvěte se nám, vše přizpůsobíme.

Zde najdete nabídku edukačních programů našeho muzea v přerovském zámku a na hradě Helfštýně pro školní rok 2020/2021. Oproti brožuře v předchozím odkaze platí od ledna 2021 tato nabídka programů ORNIS:

ProgramyORNIS_od2021_zmenšené