5. 6. – 30. 11. 2024

Ať žije Michalov!

Sezónní výstava roku 2024 je oslavou 120. výročí založení největšího a nejkrásnějšího přerovského parku. Na téměř 20 hektarech jeho plochy najdou jeho návštěvníci i přírodní biotop s porostem připomínajícím původní lužní les, který byl díky své poloze blízko města od dávných časů místem návštěv přerovských obyvatel.  

Díky okrašlovacímu spolku se už na konci 19. století začal měnit na park, nejdříve menšími úpravami. Oslovením zahradního architekta Františka Thomayera, který vytvořil návrh ve stylu francouzských zahrad, se začala psát novodobá historie parku. Park byl postupně budován a celá desetiletí využíván k odpočinku a zábavě obyvatel města. Vyrostl do krásy a zažil i léta úpadku, utrpěl velká zranění díky záplavám v roce 1997. K 100. narozeninám se dočkal krásného dárku od města Přerova – celkové rekonstrukce v historickém stylu podle původních návrhů parku. A ke cti města lze přičíst i to, jak se o park stará do dnešních dnů.

I přes zásahy člověka je ale park stále lesem, stromy jsou stále domovem mnoha druhů zvířat, pod nimi se zachovává bylinné patro rozkvétající hlavně na jaře květy lužního lesa. Najdeme zde i dřeviny introdukované, které mají návštěvníkům ukázat střípek rozmanitost přírody celého světa a park ozvláštnit. A krásu parku každoročně podtrhují i ornamentální výsadby letniček, na kterých se živí spousta druhů hmyzu…

Park prostě žije! Přijďte se podívat, jaké druhy hub, rostlin a živočichů můžete v parku potkat. 

Seznamte se blíže s historií parku a autorem jeho základní kompozice, panem Františkem Thomayerem.

Přijďte si pohrát a ověřit si své znalosti o přírodě v částech výstavy s kvízy a hravými aktivitami.

Navštivte naše doprovodné akce k výstavě!   Srdečně Vás na oslavu narozenin zveme!

 Michalov 1  Michalov 3  Michalov 2 

Vernisáž: úterý 4. 6. 2024 od 17 hodin

Trvání výstavy: 5. 6. – 30. 11. 2024

Plné vstupné 60 Kč, zlevněné 30 Kč

 

 

Doprovodné akce k výstavě:

Frantisek_Thomayer_1891_Mukarovsky 2

11. 4. 2024        František Thomayer   

Přednáška Lenky Křesadlové, pracovnice NPU Kroměříž,  o osobnosti tvůrce parku Michalov, od 17 hodin v budově ORNIS, vstupné 40 Kč.

Před 120 lety byl v Přerově založen nový městský park podle projektu jednoho z našich nejvýznamnějších zahradních architektů Františka Thomayera. Po zkušenostech ze zahraničí v roce 1894 založil jednu z prvních zahradnických projekčních kanceláří u nás.  Provozoval zároveň školku na okrasné dřeviny, psal odborné články a knihy, vydával zahradnický časopis. Ve svém oboru měl téměř univerzální znalosti, byl uznávaným odborníkem a všemožně se snažil o zvýšení úrovně zahradní kultury v celé její bohatosti. Jeho život i tvorba jsou obdivuhodně barvité a barevné.

 

4. 5. 2024           Vítání ptačího zpěvu

Ornitologická vycházka za hlasy ptáků, od 7.30 hod, sraz u ORNIS. Průvodce ornitoložka Lenka Harmáčková.

 

9. 5. 2024           Jarní houby parku Michalov

Přednáška mykologa Jiřího Polčáka o jarních druzích hub parku Michalov. Od 17 hodin v budově ORNIS, vstupné 40 Kč.

 

8. 6. 2024           Víkend otevřených zahrad 

Prohlídka parku s Janou Syryčanskou – ukázky původních i cizokrajných dřevin, povídání o historii parku. Sraz v 9 hod u fontány v parku Michalov.

 

27. 8. 2024         Noc pro netopýry

Vycházka za netopýry žijícími v parku, seznámení s jedinečným způsobem jejich života. Průvodce Josef Chytil. Od 19 hodin na hlavní ose parku, vstupné 40 Kč.

 

26. 9. 2024         Podzimní houby parku Michalov

Přednáška mykologa Jiřího Polčáka. Od 17 hodin v budově ORNIS, vstupné 40 Kč.

 

10. 10. 2024       Zahradní umění na přelomu století

Přednáška doktorky Lenky Křesadlové z NPU v Kroměříži o podmínkách a době, ve které vznikal park Michalov. Od 17 hodin v budově ORNIS, vstupné 40 Kč.

Druhá polovina 19. století a první desetiletí století následujícího představovaly dobu nesmírně dynamickou přinášející překotné změny do všech oborů lidské činnosti. Společnost začaly intenzivně ovlivňovat vkus, zájmy a potřeby rychle se rozvíjející střední vrstvy podnikatelů a úředníků, ale i venkovského obyvatelstva proudících za prací do měst. Aktuálním úkolem tvůrců zahrad a parků se stalo nalezení vhodné formy a náplně pro veřejné zelené plochy i plošně omezené vilové zahrady. Symbolem doby se stává ornamentální květinový záhon na straně jedné i zázemí pro nejrůznější sporty na straně druhé. Je to doba extrémů, hledání nových cest, pozoruhodných osobností a krásných zahrad a parků. 

 

18. 10. 2024       Prohlídka parku Michalov s průvodcem

V rámci oslav Dne stromů si budete moct prohlédnout park s Janou Syryčanskou a dozvědět se o úžasných schopnostech a vlastnostech rostlinných velikánů – stromů. Sraz v 16 hodin na hlavní ose parku u fontány, za deště se akce ruší. 

 

Výukový program k výstavě (zejména pro školy) s názvem „Park – tady žijeme!“ 

Zažijte výstavu jinak - s lektory a hravě! Program uzpůsobený věku návštěvníků, minimální počet 10, maximální 25.  Na objednání pro děti mateřských a základních škol, po domluvě i pro jiné skupiny návštěvníků (senioři), cena 40 Kč za účastníka (návštěva výstavy již v ceně, probíhá v ní). 

 

 

Navštivte výstavu historických fotografií parku v přerovském zámku (4. 4. – 30. 11. 2024) a sledujte doprovodný program na zámku na https://prerovmuzeum.cz/program-a-aktuality