První krok - kácení

V první fázi bude postavena nová přístavba, kde budou později depozitáře, výukové a přednáškové prostory a zázemí pro návštěvníky. Poté se budeme muset ze staré budovy přesunout do nové přístavby včetně veškerého vybavení a hlavně rozsáhlé sbírky a knihovna (jaro 2022). Následuje druhá fáze, a to rekonstrukce původní budovy stanice. A konečně v roce 2023 se část vybavení, pracovníků i knihovna přesune zpět do zrekonstruované původní budovy.

Stavba byla oficiálně zahájena 26.10. 2020 a jako první krok došlo k vyčištění budoucího staveniště od veškeré zeleně, včetně vzrostlých stromů, odstranění kruhového záhonu a venkovní expozicce ptačích budek a krmítek v pergole. Následovalo oplocení staveniště a výkopové práce. Taktéž byl vytvořen nový vchod pro zaměstnance i veřejnost. Tento vchod se nyní nachází na straně budovy u cesty.