Mladý zahrádkář

Každoročně pořádáme okresní kolo vědomostní soutěže Mladý zahrádkář, jejímž hlavním organizátorem je Český zahrádkářský svaz.

Soutěž je pořádána pro tři věkové kategorie:

1. kategorie – mladší žáci 4.–6. tř. (odpovídající ročníky gymnázií)

2. kategorie – starší žáci 7.–9. tř. (odpovídající ročníky gymnázií)

3. kategorie – středoškoláci, učni (odpovídající ročníky gymnázií)

Okresní kolo pro 1. a 2. kategorii pořádáme na začátku školního roku (tj. například pro ročník 2024 již 13. října 2023). Výherci 1. a 2. kategorie postupují do národního kola, které probíhá v červnu a místa konání se mění stejně jako doprovodný program pro účastníky. Od roku 2016 byla soutěž rozšířena o kategorii "Juniorů" - studentů středních škol, gymnázií a učilišť, ti ale postupují do celostátního kola na základě testu, který je zveřejňován na stránkách ČZS. Na tento test je časový limit 1 hodina a zahrnuje i poznávačku podle vložených obrázků.

Celostátní kolo je dvou až třídenní a pořádá se putovně po celém území ČR tak, aby se v rámci soutěže dal vytvořit zajímavý odborný program. K pořádání je vybrána zpravidla odborná škola se zemědělským nebo zahradnickým zaměřením. Děti kromě soutěže čekají i další doprovodné akce, např. praktické ukázky roubování, aranžování květin, návštěva zemědělských pracovišť, botanických zahrad a arboret, zahradnických podniků atd.

Soutěž se skládá z vědomostního testu a poznávačky rostlin, semen, plodů, pomůcek zahradníka apod.

Zde najdete veškeré infomace o pořádaných minulých ročnících celostátního kola soutěže i s příklady testů.

Zde si můžete stáhnout přihlášku.