Modrozelené město – co to znamená? Dejte městu vědět, jaké ho chcete mít!

Město Přerov chce vytvořit plán na změny Přerova v modrozelené město. A my občané jsme přizváni! Je to jedinečná šance, jak ovlivnit budoucí tvář města a třeba i systémy rozhodování v něm. V tiskové zprávě z konce ledna najdete dotazníkový formulář, do kterého můžete do 20.února vyplnit své názory a náměty. Nebojte se, udělejte to, i když je to jen malé přání a týká se třeba jen vaší ulice, lavičky před vaším domem!

A co to „modrozelené město“ vlastně je? Modrá znamená vodu, oblaky, déšť, zelená pak trávu, stromy, parky a vše dohromady příjemné klima ve městech bez oteplování a zmírnění dalších projevů klimatické změny. Pokud se chcete seznámit s příklady od nás i ze zahraničí, třeba zde najdete mapu již realizovaných opatření v jiných městech, uděláte si představu, co se nabízí a jak to vypadá. Stáhnout si můžete také publikaci o hospodaření s dešťovou vodou v České republice.

Můžete se přihlásit na on line konferenci Počítáme s vodou – 11.2.2021 – a dozvědět se ještě více (nutná úhrada vyššího účastnického poplatku!).

POKUD NECHCETE SVÉ NÁVRHY PŘEDAT MĚSTU OSOBNĚ, NAPIŠTE JE NÁM, MY JE SESBÍRÁME A PŘEDÁME ZA VÁS!