Ekoporadna odpovídá

Na akcích ekoporadny ORNIS padají různé dotazy, na které se snažíme získat pro vás odpovědi, pokud je sami v daném okamžiku neznáme. Tady jsou ty, které jsme někomu z vás dlužili už delší čas:

 

Re-use centra jsou dnes už známá a realizovaná i v menších městech než je Přerov. Uvažuje se také v Přerově o jeho vybudování?

Odpovídá radní Mgr. Petr Kouba: „Město Přerov rozhodně podporuje „zelené projekty“ tohoto charakteru na svém území. Svědčí o tom strategie odpadového hospodářství, ale například problematika ZERO WAST byla občanům představena na veřejném projednávání v MD.

Co se týče problematiky re-use, registrujeme zájem ze strany občanů o zřízení obdobných služeb jako mají Olomouc či Hranice. V současné době mohou zájemci odkládat a odebírat většinou nábytek v nízkoprahovém centru Lorenc, ale je pravdou, že to není služba re-use v pravém slova smyslu, navíc kapacita prostoru je značně omezena.

Možnosti zřízení re-use centra v Přerově prověřujeme z pohledu technického, ale i finančního. O výsledku Vás určitě budu informovat, ale mějte trpělivost, určitě se jedná o horizont 1. čtvrtletí 2022.“

 

Jak město oslovuje podnikatelské prostředí v Přerově (třeba hlavní znečišťovatele), aby se podíleli na zlepšování životního prostředí ve městě, aby přispívali třeba na vytváření školních zahrad, environmentální výchovu ve městě, akce pro veřejnost k tématům ŽP apod.? Případně jak je motivujete, aby „ozeleňovali“ své provozy?

Odpovídá radní Mgr. Petr Kouba: „Na území města jsou firmy, které s městem kooperují v otázce ochrany životního prostředí. Naposledy se podílely na tvorbě adaptační strategie na změnu klimatu. Jejich environmentální nastavení je pro Přerovany prospěšné a koneckonců i pro ně dobré z hlediska PR. Ale jejich zapojení je dobrovolné. Naše motivování stojí pouze na proklamacích a výzvách. V současnosti nemám povědomí o firmě, která by ve spolupráci s městem realizovala environmentální projekt.“