ročník 73 / 2015

Zpravy MOS 2015 titulní stránka

Vědecké články / Scientific articles

Kunstmüller I., Kodet V., Skříček T. & Hobza P.: Praktická ochrana hnízd  motáka lužního (Circus pygargus). / Practical protection of Montagu´s harrier (Circus pygargus) nests.

Krátké zprávy / Short communication

Vymazal M., Šírek J. & Chytil J.: Sledování hnízdního chování rybáků obecných (Sterna hirundo) v Hulíně a Tovačově v roce 2014. / Observation of Common Tern (Sterna hirundo) breeding behavior.

Ševčíková K.: Mortalita ptáků u budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. / Bird mortality at Faculty of Sciense Palacký University Olomouc building.

Chytil J.: Početné soustředění poštolek rudonohých (Falco vespertinus) na střední Hané. / High concentration of Red-footed falcons (Falco vespertinus) in the central Haná region.

Kratochvíl M.: První prokázané hnízdění datlíků tříprstých (Picoides tridactylus) v Hostýnských vrších. / First confirmed breeding of the Three-toed Woodpecker (Picoides tridactylus) in the Hostýnské vrchy hills.

Chytil J.: Druhý prokázaný výskyt dropa hřívnatého (Chlamydotis macqueenii) v České republice. / The second record of the Macqueen´s Bustard (Chlamydotis macqueenii) in the Chzech Republic.

Ševčíková K. & Brlík V.: Neobvyklé hnízdění čejky chocholaté (Vanellus vanellus). / Unusual breeding of the Northern Lapwing (Vanellus vanellus).

Muzejní tématika / Museam articles

Chytil J. & Vymazal M.: ORNIS získal historicky nejrozsáhlejší sbírku preparátů ptáků. / Ornithological station obtained the largest collection of stuffed birds in it´s history.

Chytil J.: Ornitologická knihovna Jiřího (George) Siwy je součástí knihovny ORNIS. / Ornitological library of George Siwy is in ORNIS library.

Ornitologická pozorování / Bird records

Šírek J.: Zajímavá ornitologická pozorování na střední Moravě v roce 2015. / Interesting bird records in Central Moravia in 2015.

Ostatní / Others

Chytil J.: Výroční zpráva Moravského ornitologického spolku - středomoravské pobočky ČSO za rok 2014.

Recenze / Reviews

Chytil J.: Donald Paul F., Collar Nigel J., Marsden Stuart J. & Pain Deborah J. 2013: Facing extinction. The world´s rarest birds and the race to save them. Second edition. Christopher Helm, London.