ročník 71 / 2013

Zprávy MOS 2013 - obálka

Vědecké články / Scientific articles

Kunstmüller I.: Pohnízdní fáze vývoje a chování mláďat skorce vodního středoevropského (Cinclus cinclus aquaticus)/ Development phases and behaviour of young Dipper's (Cinclus cinclus aquaticus) during the immediate post-breeding period.


Krátké zprávy / Short communications

Šírek J. & Doupal L.: První pozorování pěnice malé (Sylvia nana) v České republice. / First record of Desert Warbler (Sylvia nana) in the Czech Republic.

Zvářal K.: Dědičnost zbarvení, filopatrie a početnost puštíka obecného (Strix aluco) na Zlínsku. / Colour heritage, philopatry and abundace of Tawny owl (Strix aluco) in the Zlín region of eastern Czech Republic.

Praus L.: Hnízdní výskyt chocholoušů obecných (Galerida cristata) v Olomouckém kraji v roce 2013. / Breeding occurence of Crested Lark (Galerida cristata) in the Olomouc region in 2013.

Sedláček J. & Literák I.: Endemický výskyt ptačí motolice Collyriclum faba v severní části Bílých Karpat. / Endemic occurrence of the avian trematode Collyriclum faba in the northern part of the White Carpathian Mountains, Czech Republic.

Vavřík M. & Zicha F.: Odchyty ptáků na Červenohorském sedle v letech 2012-2013. / Bird mist-netting at Červenohorské sedlo in 2012-2013.

Sitko J. & Chytil J.: Výsledky kroužkování ptáků na lokalitě Záhlinice v letech 1991 – 2013. / Results of birds´ringing on Záhlinice area in 1991-2013.

Vymazal M.: Projekt "Ochrana odumírajících a doupných stromů v Ptačí oblasti Hostýnské vrchy". / „Protection of dying and cavity trees in Special Protected Area Hostýnské vrchy hills“ project.

Filippovová J. & Filippov P.: PR Škrabalka – mokřadní ornitocenózy po 20 letech. / Nature reserve Škrabalka – waterfowl survey after 15 years.


Muzejní články / Museum Articles

Chytil J. & Koleček J.: Výstava 80 let Moravského ornitologického spolku. / The exhibition „80 years of the Moravian Ornithological Society“.


Ornitologická pozorování / Bird records

Šírek J.: Ornitologická pozorování na Tovačovsku v roce 2012. / Ornithological observations on Tovačov area in the year 2012.

Šírek J.: Zajímavá ornitologická pozorování na střední Moravě v roce 2013. / Interesting bird records in Central Moravia in 2013.


Ostatní / Others

Koleček J., Vymazal M., Křenek D., Ševčíková K. & Šaj P.: Výzkumné terénní víkendy Moravského ornitologického spolku v letech 2011–2013. / Weekend field camps organized by the Moravian Ornithological Society in 2011–2013.

Koleček J.: Výroční zpráva Moravského ornitologického spolku – středomoravské pobočky ČSO za rok 2012. / Annual report of the Moravian Ornithological Society – Cetral-Moravian branch of the BirdLife Czech Republic for the year 2012.

Hudec K. & Chytil J.: Jiljí Sitko - 70 let. / Jiljí Sitko – 70 years.

Chytil J.: Del Hoyo J., Elliot A., Sargatal J. & Christie D.A. (eds.). 2013: Handbook of the Birds of the World. Special Volume: New Species and Global Index. Lynx Edicions, Barcelona. (knižní recenze).