ročník 70 / 2012

Zpravy MOS 2012 titulní stránka

Vědecké články / Scientific articles

Kunstmüller I.: Určování věku a pohlaví mláďat výra velkého (Bubo bubo) na základě morfometrických a morfologických hodnot. / Determining the sex and age of fledglings of the eagle owl (Bubo bubo) in their nests, on the basis of the morphometric and morphological values.


Krátké zprávy / Short communications

Hudec K.: Pavučiny a předivo z kokonů pavouků jako stavební materiál ptačích hnízd. / Cobwebs and spinning fibre of cocoons as a building material of bird nests.

Holáň V.: Případy neplodného páru ťuhýka obecného (Lanius collurio). / The cases of infertile pair of Red-backed Shrike (Lanius collurio).

Koleček J.: První prokázané hnízdění výra velkého (Bubo bubo) v údolí Rožnovské Bečvy. / The first confirmed breeding of the Eagle Owl (Bubo bubo) in the Rožnovská Bečva River Basin.

Novák L.: Nezvyklé hnízdění lejska šedého (Muscicapa striata). / Unusual breeding of Spotted Flycatcher (Muscicapa striata).

Svoboda A.: Ptáci lokálního biocentra Žabník na Hranicku / Birds of the Žabník local bio-centrum in the Hranice region.

Svoboda A. & Švorc J.: Výskyt plcha lesního (Dryomys nitedula) v ptačích budkách na Hranicku. / Occurrence of the Forest Dormouse (Dryomys nitedula) in nest boxes distributed in the Hranice Region.

Švorc J., Svoboda A. & Ševčík P.: Stavební díla brhlíka lesního (Sitta europaea) v ptačích budkách. / Special constructions of European Nuthatch in nest boxes.


Muzejní články / Museum Articles

Sitko J.: Sbírka parazitických červů ornitologické stanice Muzea Komenského v Přerově. / Collection of the parasitic worms at the Ornithological Station in Přerov.


Ornitologická pozorování / Bird records

Turčoková L. & Chytil J.: Zajímavá pozorování barevných odchylek u ptáků. / Remarkable observations of colour deviations in birds.

Šírek J.: Zajímavá ornitologická pozorování na střední Moravě v roce 2012. / Interesting bird records in Central Moravia in 2012.

Šírek J.: Výskyt ptáků na Tovačovsku v roce 2011. / Ornithological year 2011 in Tovačov area.

 

Ostatní / Others

Poprach K. & Machar I.: Historie vývoje avifauny, biotopů a ornitologického výzkumu v Litovelském Pomoraví. / The history of avifauna, biotopes and ornithological research at the Litovelské Pomoraví area.