ročník 69 / 2011

Vědecké články / Scientific articles

Koleček J., Paclík M., Praus L., Vymazal M., Tyller Z., Turčoková L., Sedláček J. & Figura R.: Hnízdní a zimní početnost ptáků dvou středomoravských lužních lesů. / Breeding and winter bird abundance in two central Moravian floodplain forests.

Zvářal K.: Lovecká strategie puštíka obecného (Strix aluco) ve dvou různých prostředích ve Vizovických vrchách. / Foraging strategy of Tawny owl (Strix aluco) in two different habitats of Vizovické vrchy.


Taxonomické články / Taxonomic articles

Hudec K.: Stabilita a změny českých vědeckých jmen ptáků. / The stability and modification of the Czech scientific bird’s names.


Krátke zprávy / Short communications

Vymazal M.: Výskyt datlíků tříprstých (Picoides tridactylus) v Hostýnských vrších. / Occurence of the Three-toed Woodpecker (Picoides tridactylus) in Hostýnské vrchy hills.

Svoboda A. & Švorc J.: Obsazenost ptačích budek rozmístěných v úseku dálnice D4704 (Lipník n. Bečvou – Bělotín). / Usage of nest boxes distributed in surroundings of the D4704 highway (Lipník n. Bečvou – Bělotín).

Šírek J.: Ornitologický rok 2010 v Tovačově. / Ornithological year 2010 in the locality of Tovačov.

Šírek J.: Zajímavá ornitologická pozorování na střední Moravě v roce 2011. / Interesting bird records in Central Moravia in 2011.

Vidlař J.: Inventarizace avifauny Chomoutovského jezera v letech 2006 – 2010. / Monitoring of avifauna on the locality Chomutovské jezero in the year 2006 – 2010.

Vavřík M. & Zicha F.: První dva roky odchytů na Červenohorském sedle. / The first two years of the banding attempt in the locality of Červenohorské sedlo.


Muzejní články / Museum Articles

Chytil J. & Polčák J.: Archiv Moravské ornitologické stanice. / The archive of Moravian ornitological station.

Recenze / Reviews

Chytil J.: Polevoj opredelitel guseobraznych ptic Rossiji. / Field guide to determination of the Waterfowl in Russia.

Turčoková L.: Top birding sites of the world ‒ sprievodca významnými vtáčími lokalitami sveta. / Top birding sites of the world – guide book of the most important birding sites of the world.