ročník 78 / 2020

ZMOS 2020_titulní stránka

Vědecké články / Scientific articles

Chytil J.: Monitoring rákosinových druhů ptáků na rybníce Nesyt (NPR Lednické rybníky) v letech 2010 – 2020. / Monitoring of reed birds on Nesyt Fishpond (National Nature Reserve Lednice Fishponds) in 2010 – 2020.

Šírek J.: Výskyt ptáků na Zámeckém rybníku v Chropyni. / Birds of the Chropyně Zámecký fishpond.

Vymazal M.: Monitoring ptačí oblasti Hostýnské vrchy v letech 2007 – 2020. / Bird monitoring in Special protected area Hostýnské vrchy hills in 2007 – 2020.

 

Krátké zprávy / Short communications

Boháč O.: Prokázané hnízdění kalouse pustovky (Asio flameus) na střední Moravě v roce 2019 a 2020. / Confirmed breeding of Short-eared Owl (Asio flammeus) in Central Moravia in 2019 and 2020.

Chytil J.: Zajímavé dvojhnízdo. / An unusual case of ´double nesting´.

Chytil J.: Nezvyklé hnízdění sýkory uhelníčka (Periparus ater) v betonovém sloupu. / Unusual nest site of Coal Tit (Periparus ater) in a concrete pillar.

Molitor P.: Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) na Javornicku v roce 2020. / The Barred Warbler (Sylvia nisoria) in the Javorník region in 2020.

Kovařík P., Ševčíková K., Kovár J., Stříteský J. & Lehký J.: Zpráva o konci jedné ptačí legendy aneb Konec tetřívků na Moravě. / Report on the demise of an iconic bird (Tetrao tetrix) in Moravia.  

 

Ornitologická pozorování / Bird records

Šírek J.: Zajímavá ornitologická pozorování na střední Moravě v roce 2019. / Interesting bird records in Central Moravia in 2019.

 

Ostatní / Others

Chytil J.: Archiv Karla Hudce. / Archives of Karel Hudec.

Ševčíková K.: Výroční zpráva Moravského ornitologického spolku za rok 2019.

 

Recenze / Reviews

Chytil J.: Keller V., Herrando S., Voříšek P. et al. 2020: European Bird Breeding Atlas 2: Distribution, Abundance and Change. European Bird Census Council & Lynx Edicions, Barcelona. (knižní recenze).

Voříšek P.: Kalyakin M.V. & Voltzit O.V. (eds.) 2020: Atlas gnězďaščichsja ptic evropejskoj časti Rossii (knižní recenze)

Chytil J.: del Hoyo J. (ed.) 2020: All the Birds of the World. Lynx Edicoons, Barcelona. (knižní recenze)

 

Errata / Corrigendum