RNDr. Jiljí Sitko, CSc.

Parazitolog, správa sbírek parazitologie.

konzultant diplomových prací z oboru ornitologie a parazitologie na Univerzitě Karlově v Praze, Masarykově a  Mendlově univerzitě v Brně, Palackého univerzitě v Olomouci a Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích

 

Členství ve výborech vědeckých společností, redakčních radách a komisích:

1996 – dosud člen vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci v oboru zoologie pro udělování vědeckých hodností

1972 – 1986 člen výboru Československé ornitologické společnosti a redakční rady časopisu Sylvia

1985 – 2009 člen redakční rady Časopisu Slezského zemského muzea v Opavě

1971 – 1991 jednatel Moravského ornitologického sdružení a vedoucí redaktor Zpráv MOS

1993 –  dosud člen vědecké rady Muzea Novojičínska v Novém Jičíně


Výzkumné zaměření:

Helminté ptáků, oologie, distribuce, muzejní ornitologie.

 

Projekty:

Diversita, fylogenetické vztahy a vývojové cykly motolic (Digenea) čeledí Opistorchiidae a Heterophyidae, původců onemocnění člověka a zvířat.

Identifikační kód projektu: IAAA6022404  Grant AV ČR 2006-2007. Zadavatel Parazitologický ústav AV ČR. 

 

Společenstva motolic rybožravých ptáků a jejich vliv na zdravotní stav ptáků

Identifikační kód projektu: RK01PO3MGO35. 2003-2006

Zadavatel: Ministerstvo kultury ČR, Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6

 

Společenstva motolic pěvců (Passeriformes) v přirozených a synantropních biocenózách České republiky a jejich vliv na mortalitu ptáků

Identifikační kód projektu DE07P04OMFG007. 2007-2011

Zadavatel: Ministerstvo kultury ČR, Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6