RNDr. Jiljí Sitko, CSc.

Parazitolog, správa sbírek parazitologie.

konzultant diplomových prací z oboru ornitologie a parazitologie na Univerzitě Karlově v Praze, Masarykově a  Mendlově univerzitě v Brně, Palackého univerzitě v Olomouci a Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích

 

Členství ve výborech vědeckých společností, redakčních radách a komisích:

1996 – dosud člen vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci v oboru zoologie pro udělování vědeckých hodností

1972 – 1986 člen výboru Československé ornitologické společnosti a redakční rady časopisu Sylvia

1985 – 2009 člen redakční rady Časopisu Slezského zemského muzea v Opavě

1971 – 1991 jednatel Moravského ornitologického sdružení a vedoucí redaktor Zpráv MOS

1993 –  dosud člen vědecké rady Muzea Novojičínska v Novém Jičíně


Výzkumné zaměření:

Helminté ptáků, oologie, distribuce, muzejní ornitologie.

 

Projekty:

Diversita, fylogenetické vztahy a vývojové cykly motolic (Digenea) čeledí Opistorchiidae a Heterophyidae, původců onemocnění člověka a zvířat.

Identifikační kód projektu: IAAA6022404  Grant AV ČR 2006-2007. Zadavatel Parazitologický ústav AV ČR. 

 

Společenstva motolic rybožravých ptáků a jejich vliv na zdravotní stav ptáků

Identifikační kód projektu: RK01PO3MGO35. 2003-2006

Zadavatel: Ministerstvo kultury ČR, Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6

 

Společenstva motolic pěvců (Passeriformes) v přirozených a synantropních biocenózách České republiky a jejich vliv na mortalitu ptáků

Identifikační kód projektu DE07P04OMFG007. 2007-2011

Zadavatel: Ministerstvo kultury ČR, Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6

 

Práce z oboru parazitologie:

1. Sitko J. 1965: Příspěvek k poznání helmintofauny racka chechtavého (Larus ridibundus). Contribution to the knowledge of the helminth fauna of the Black-headed Gull Larus ridibundus L. Diplom. práce PF Brno : 66 pp. (in Czech)

2. Sitko J. 1968: Trematodes of birds of the family Laridae in Czechoslovakia. Věst. Čs. spol. zool. 32: 275-292

3. Sitko J. 1969: Findings of trematodes (Trematoda) in wild birds of Czechoslovakia.Věst. Čs. spol. zool. 33: 79-87

4. Baruš V., Sitko J., Tenora F. 1978: Nematoda and Pentastomida paraziting gulls (Aves: Laridae) in Bohemia and Moravia. Acta Univ. Agriculturae 26: 169–189

5. Ryšavý B., Sitko J. 1992: Tapeworm (Cestoda) of birds from Moravia (Czech and Slovak Federal Republic. Acta Sc. Nat. Brno 26: 1–93

6. Sitko J. 1992: Ekologické vztahy motolic(Trematoda ptáků řádu dlouhokřídlí (Lariformes)v České republice. Kandidátská disertace. Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita 319 str.

7. Ryšavý B., Sitko J. 1995: New findings of tapeworms (Cestoda) of birds from Moravia and synopsis o bird Cestodes from Czech Republic. Acta Sc. Nat. Brno 29: 1-66

8. Sitko J. 1993: Ecological relations of trematodes infesting lariform birds in the Czech Republic. Acta Sc. Nat. Brno 27: 1-98

9. Okulewicz J., Sitko J., Melin M. 1993: Trematodes parasitising in the White-teiled Eagle (Haliaaetus albicilla L.). Wiad.parasit. 39: 257-263

10. Sitko J. 1994 a: Revision of the genus Brachydistomum Travassos, 1944 (Digenea: Dicrocoelidae). Helminthologia 31: 57-65

11. Sitko J. 1994 b: Changes in compositon of trematodes from Larus ridibundus related to of changes of envirroment of the Czech Republic. Helminthologia 31: 202

12. Sitko J. 1994 c: Helminths of birds of prey (Falconiformes) and owls (Strigiormes) in Czech Republic and their influence on health condition of caged  birds. Zprávy MOS 52: 53-84

13. Sitko J. 1995 a: Variability and systematic status of Zonorchis clathratum (Trematoda: Dicrocoeliidae) a parasite of swifts and swallows. Folia Parasitol42: 193-198

14. Sitko J. 1995 b: Seasonal dynamics of trematodes of Larus ridibundusHelminthologia 32: 90-91

15. Hubálek Z., Sixl W., Mikulášková M, Sixl-Voigt B., Thiel W., Halouzka J., Juřicová Z., Rosický B., Mátlová L., Honza M., Hájek V., Sitko J.1996: Salmonellae in Gulls and other free-living birdsin the Czech republic. Central European Journal of Public Health 3 (JHEMI vol. 39): 21–25

16. Sitko J. 1996. Helminths of birds of prey and owl in the Czech Republicand their influence on the health condition. Helminthologia 33: 169

17. Kolářová L., Horák P., Sitko J. 1997: Cercarian dermatitis in focus: schistosomes in the Czech    Republic: Helminthologia 34: 127-139

18. Kolářová L., Horák P., Sitko J. 1997: The host-parasite relationspip of schistosomes in   Central EuropeXXXI. Tagung der Osterreichischen geselschaft für Troppenmedizin und Parasitologie: 22

19. Kolářová L., Horák P., Sitko J. 1997: The analysis of cercarian dermatitids in Central Europe. Bull. Scand. Soc. Parasit7: 34 

20. Kolářová L., Horák P., Sitko J. 1997: Current problems on the occurence of cercarial dermatitits in Central Europe. Helminthologia 34: 187

21. Literák I., Sitko J. 1997: Prevalence of the trematode Collyriclum faba in robins (Erithacus rubecula) in Slovakia. Veterinary Record 141: 273-274

22. Literák I., Sitko J.1997: Prvý průkaz výskytu podkožní motolice Collyriclum faba u ptáků na Slovensku. Tichodroma 10: 185-189

23. Sitko J., Lukešová D. 1997: Helminths of storks (Ciconia ciconia and C.nigra) in the Czech Rebublic and their pathological influence to the host. Helminthologia 34: 188

24. Sitko J., Lukešová D. 1997: Helminté čápů (Ciconia ciconia, Ciconia nigra) a jejich vliv na zdravotní stav obou druhů ptáků. Sborník referátů - Zoologické dny Brno 1997: 32

25. Okulewicz J., Sitko J., Noga L. 1997: Revision of the genus Lutztrema Travassos, 1941 (Digenea Dicrocoeliidae). Parasites in the modern Laboratories of the worldX th Wroclaw Parasitological Conference Karpacz 11-14.6.1997: 37

26. Sitko J. 1998: Trematodes of birds of prey (Falconiformes) in Czech Republic. Helminthologia 35: 131-145

27. Sitko J. 1998: Choroby ptáků a savců chovaných ve stanicích pro záchranu živočichů přenosné na člověka. Záchranné programy živočichů v České republiceNový Jičín - Kunín. 1998: 35-44.

28. Sitko J., Okulewicz J., 1998: Distribution of trematodes of black-headed gull (Larus ridibundus) in the Czech Republic. Helminthologia 35: 160-161

 29. Baruš V., Kráčmar S., Tenora F., Prokeš M., Sitko J. 1999: Content of amino acids in adult tapeworm Ligula intestinalis (Pseudophyllidea). Helminthologia 36: 9-12

30. Sitko J., Koubková B. 1999: A simple diffderentiation of two genera Brachylecithum and Lutztrema (Trematoda: Dicrocoeliidae) based on Borax carmine and Astra blue staining method. Helminthologia 36: 119-121

31. Kráčmar S.,Baruš V.,Sitko J., Tenora F. 1999: Pool of amino acids of two populations trematods species parasites of Ardea cinereaHelminthologia 36: 126

32. Baruš V., Kráčmar S., Sitko J., Tenora F. 1999: Pool of amino acids of two populations trematods species (Echinostodatidae) – parasites of Phalacrocorax carboHelminthologia 36: 127

33. Sitko J. 1999: Trematodes of herons and ibisses (Ciconiformes) in Czech Republic.

Helminthologia 36: 130-131

34. Sitko  J. 1999: Variability and systematic status of some species of the trematodes of the genus Pachytrema (Pachytrematidae) parasitizing in fish-eating birds. Helminthologia 36: 275-282

35. Baruš V., Tenora F., Sitko J. 1999: Content of several amino acids in the tapeworms Hymenolepis diminuta, Raillietina fraterna and Cladotaenia globifera (Cestoda). Trans. Zool. Soc. East India 3:1-4

36. Skirnisson K., Kolářová L.Sitko J. 1999: Schistosomes of Iceland. Bull.Scandinavian Society of parasitology 9: 19

37. Sitko J. 2000: First records Collyricloides massane Vaucher, 1969 (Trematoda: Collyriclidae) in passeriform birds from Czech Republic. Zoologické dny Brno 2000: 74

38. Sitko J., Okulewicz J., Noga L. 2000: Variability and systematic status of Lutztrema attenuatum (Dujardin, 1845) comb.n. (Trematoda: Dicrocoeliidae) parasitizing passeriform birds. Helminthologia 37: 97-111

39. Tenora F., Kráčmar S., Baruš V., Hedvábný J, Sitko J. 2000: Content of some heavy metals (Pb, Cd) in Mesocestoides perlatus (Cestoda) and the host Accpiter gentilis (Aves). Helminthologia 37: 178

40. Baruš V., Tenora F., Kráčmar S., Hedvábný J., Prokeš M., Sitko J. 2000: Heavy metals (Pb, Cd) concentrations in the Ligula intestinalis (Cestoda) and the host Phalacrocorax carbo (Aves). Helminthologia 37: 179

41. Kráčmar S., Tenora F., Baruš V., Hedvábný J., Sitko J. 2000: Accumulation of some heavy metals (Pb, Cd) in Confluaria capillarioides (Cestoda) and the host Podiceps cristatus (Aves). Helminthologia 37: 180

42. Sitko J. 2000: Trematodes of grebes (Podicipediformes) and divers (Gaviiformes) in the Czech Republic. Helminthologia 37: 186

43. Sitko J. 2000: First record of Stromitrema koschewnikowi (Skryabin et Massino, 1925)(Digenea: Dicrocoeliidae) in the Czech Republic. Acta parasitologica 25: 303-306

44. Sitko J. 2001: Trematodes of owl (Aves: Strigiformes) in the Czech Republic.Acta Soc. Zool. Bohem. 65: 45-56

45. Sitko J., Kolářová L 2001: Staining of adult schistosomes and key species found in the Czech Republic1st. Workshop on Bird Schistosomes and Cercarial Dermatitis 10-14 September 2001 Dolní Věstonice, Czech Republic. 8 pp.

46. Tenora F., Baruš V., Kráčmar S., Prokeš M., Sitko J. 2001: Heavy metals (Pb, Ni, Cr, Cd) in the Parvitaenia ardeolae Burt, 1940 (Cestoda) and the host Ardea cinerea (Aves). Helminthologia 38: 167

47. Tenora F., Baruš V., Kráčmar S., Prokeš M., Sitko J. 2001: Accumulation of heavy metals (Pb, Ni, Cr, Cd) in Microsomacanthus parvula (Kowalewski, 1904)(Cestoda and the host Anas crecca (Aves). Helminthologia 38: 168

48. Tenora F., Baruš V., Kráčmar S., Prokeš M., Sitko J. 2001: Concentrations of some heavy metals in the Parvitaenia ardeolae Burt, 1940 (Cestoda) and in the host Ardea purpurea (Aves). Helminthologia 38: 169

49. Kanarek G., Sitko J., Rolbiecki L., Rokicki J. 2001: Preliminary studies on parasites of Phalacrocorax carbo from breeding colony at Katy Rybackie on the Vistula lagoon (Poland). Helminthologia 38: 178

50. Kráčmar S., Minařík J., Sitko J., Hedbávný J. 2002: The content of risk elements (Cd, Pb, Ni, Cr) in Paryphostomum radiaatum (Trematoda: Echinostomatidae) and its host the Cormorant Phalacrocorax carbo (Aves) Acta Univ. Agric et Silvic. Mendeliane Brunensis 50: 45-50

51. Sitko J., Okulewicz J.2002: Redescription and systematic status of Brachydistomum ventricosum (Rudolphi, 1809) comb.n. (Trematoda: Dicrocoelidae) parasiting passeriform birds. Helminthologia 39: 103–110

52. Kanarek G., Rokicki J.,Sitko J. 2002: Distribution of trematodes of Phalacrocorax carbo. Helminthologia 39: 170

53. Sitko J., Okulewicz J. 2002: Acanthocephala of birds from Czech Republic. Helminthologia 39:

54. Kiewska A., Rokicki J., Sitko J. 2002: Ascarioidea a simple DNA assay for identification of 11 species infecting marine and freswater fish, mammals and fish-eating birds. Experimental Parasitology 101: 35–39

55. Rudolfová J., Sitko J., Horák P. 2002: Nasal schistosomesof wildfowl in the Czech Republic. Parasitological Research 88: 1093–1095

56. Sitko J. 2003: First findings and new hosts of trematodes in fish-eating birds in the Czech Republic. Helminthologia 40: 183

57. Simková A., Sitko J., Okulewicz J., Morand S. 2003: Occurence of intermediate host and structure of digenean communities of the black-headed gull, Larus ridibundus (L.) Parasitology 126: 69-78

58. Kanarek G., Sitko J., Rolbiecki L., Rokicki J. 2003: Digenean fauna of the Great Cormorant Phalacrocorax carbo sinensis (Blumenbach, 1798) in the brackish waters of the Vistula Lagoon and the Gulf of Gdaňsk (Poland). Wiad. Parazytol. 49: 293–299

59. Kráčmar S., Sitko J., Hedbávný J., Houserová P., Baran M., Varadyová Z. 2003: Accumulation of risk elemensts (Pb, Cd, Ni, and Cr) in some body organs of Buteo buteo and Buteo lagopus from the locality Central Moravia. The XII sciencific symposium with international partipicipation „On ecology in selected aglomeration of Jelšava–Lubeník and Central Spiš. 23–24 October 2003: 135–138

60. Sitko J. 2004: Passeritrema rysavyi gen.n. and sp.n.(Trematoda: Lecithodendriidae) from passerine birds in the Czech Republic. Helminthologia 41: 197–200

61. Houserová P., Kubáň V., Kráčmar S., Sitko J. 2004: Determination of mercury species in selected tissues of Phalacrocorax carboPodiceps cristatus and Buteo buteoThe XIII sciencific symposium with international partipicipation „On ecology in selected aglomeration of Jelšava-Lubeník and Central Spiš.4-5 November 2004“. 57–60

62. Houserova P., Hedbavny J., Matejicek D., Kracmar S., Sitko J. Kuban V. 2005: Determination of total mercury in muscle, intestines,liver and kyndneys tissues of cormorant (Phalacrocorax carbo), great crested grebe (Podiceps cristatus) and Eurasian buzzard (Buteo buteo).Vet.Med. – Czech 50: (2): 61–68

63. Sitko J. 2005: Kapitoly Cizopasníci – červi u ptáků popsaných v publikaci Hudec K. and Šťastný K. (eds) 2005: Fauna ČR Ptáci–Aves díl II. (2.přepracované vydání). Academia Praha, 1204 pp.

64. Rudolfová J., Sitko J., Horák P. 2006: Unusual finings of Trichobilharzia sp. in Motacilla alba in the Czech Republic. Journal of Helminthology 80: 83–85

65. Sitko J., Faltýnková A., Scholz T. 2006: Checklist of the Trematodes (Digenea) of Birds of the Czech and Slovak Republics. Academia Praha 112 pp.

66. Literak J. and Sitko J. 2006: Where in Europe should we look for sources of the cutaneous trematode Collyriclum faba infections in migrating birds ? Journal of Helminthology 80: 349-355

67. Rudolfova J., Sitko J., Horak P. 2006: Bird schistosomes in wildfowl in Cental Europe. Avian Disease, Diagnosis and Treatment, 14.11.2006 London. 94

68. Rudolfova J., Sitko J., Horak P. 2006: Bird schistosomes: new findings from Europe. International Congress in Parasitology, 6-11.8.2006 Glasgow. 364

69. Rudolfová J., Sitko J., Horák P. 2006: Schistosomy ve volně žijících ptácích v Evropě. Infekčné a parasitárné choroby zvierat, Košice 18.–20.9. 2006 Košice. 62

70. Rudolfova J., Littlewood D.TJ., Sitko J., Horak P. 2007: Bird schistosomes of wildfowl in Central Europe. Folia Parasitologica 54: 88–93

71. Rzad I., Sitko J., Kavetska K., Kanarek G. 2007: Preliminary resarch of Digenea of the Western Pomeranian wild ducks. Wiadomosci Parasitologiczne 53 (suplement) 32

72. Kalisinska E., Rzad I., Sitko J., Kavetska K., Krolarzyk K., Budis H. 2008: Digenea of Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) and Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) from middle and north-western Poland. Wiadomosci Parasitologiczne 54: 349-351

73. Kavetska K., Rzad I., Kornyuchin,V., Korol E., Sitko J., Szalanska 2008: Enteritic helminths of the mallard Anas platyrhynchos L. 1758 in the north-westwern part of Poland. Roznorodnost biologizna i ekologia pasozytow w srodovisku wodnym. Warszawa 19-20 wrzesnia 2008. 23

74. Kalisinska E., Kavetska K., Okulewicz A., Sitko J. 2008: Helminths of Falco peregrinus Tunstall, 1771 from Szcecin area. Roznorodnost biologizna i ekologia pasozytow w srodovisku wodnym. Warszawa 19-20 wrzesnia 2008: 143.

75. Rzad I., Sitko J., Kavetska K., Jackowski A.2008: Digenea in Melanitta fusca and M.nigra) Mergini, Anseriformes from Baltic Sea. 151 Roznorodnost biologizna i ekologia pasozytow w srodovisku wodnym. Warszawa 19-20 wrzesnia 2008.151

76. Rudolfová J., Kolářová L., Sitko J., Faltynková A. Skirnsson K 2008: Bird schistosomes – new findins from Northern and Central Europe. X. European multicolloquium of parasitology“ From satelites to microsatellites“.105

77. Salamatin R., Sitko J., Kornyushin V. 2008: New findings of tapeworms of terrestrial birds from Moravia (Czech Republic) X. European multicolloquium of parasitology“ From satelites to microsatellites“.137

78. Rzad I., Sitko J., Kavetska K., Kalisinska E. 2009: Digenea in Bucephala clangula (Linnaeus 1785) from Dabie (nort-western Polan). Roznorodnosc oddzialywania ukladow pasozyt-ziwitel w srodowisku. Wroclaw-Karpacz 21-13.maja 2009. 40

79. Levron C., Sitko J., Scholz T. 2009: Spermiogenesis and spermatozoon of the tapeworm Ligula intesinalis (Diphillobothriidea): phylogenetic implication. Journal of Parasitology 95: 34-42

80. Cielecka D., Salamatin R., Kornyushin V., Sitko J., Grytner-Ziecina B. 2009: New data on the occurrence of Fimbriaria czaplinskii (Cestoda: Fimbriariidae) in Europe. XIV Conference of Ukrainian Scientific Society of Parasitologists (Uzhorod, 21-24 September)

81. Okulewicz A., Okulewicz J., Sitko J., Weselowska M. 2010: New records of digenean flukes (Trematoda) in birds in Poland. Wiadomosci Parasitologiczne 56: 67–70

82. Rzad I., Sitko J., Wysocki D., Rogaczinska A.2010: Charakterystyka wystempowania przywr (Digenea) u niektorych ptakow ladowych v Polsce polnocno-zachodnej. 25 lat wydzialu nauk przyrodniczych Universitetu Szczecinskiego, konferencja jubileusczowa Szczecin, 23.-24. wrzesnia 2010. 53

83. Sitko J., Okulewicz A. 2010 Checklist of the nematodes in Birds in the Czech Republic and the Slovak Republic. Comenius museum Přerov. 104 pp.

84. Cilecka D., Salamatin R., Sitko J., Koryushin V.V., Sulgostowska T. 2011. Fimbriaria czaplinskii Grytner-Ziecina, 1994 (Cestoda, Hymenolepididae): New hosts and geographical records from Poland, Ukraine and the Czech Republic. Acta Parasitologica 56(1), 92–97

85. Literák I., Sitko J., Sychra O., Čapek M.:2011 Cutaneous trematode Collyriclum faba in wild birds in Costa Rica. Helminthologia 48: 288–289

86. Sitko J. 2011: Checklist of the Acanthocephala in birds in the Czech Republic and the Slovak Republic. Museum Komenského v Přerově, p.o. 35 pp.

87. Rzad I., Sitko J. Wysocki D., Stepniewski K. 2011: Digenean trematodes from six species of birds (Passeriformes, Piciformes and Strigiformes) from north-western Poland . Wiadomosci Parazitologiczne 57: 271–276

88. Sitko J. 2012: Trematodes of herons (Aves: Ciconiiformes) in the Czech Republic. Helminthologia 49: 33–42

Práce z oboru ornitologie:

1. Sitko J., 1974: Alkoun úzkozobý (Uria aalgae) v ČSSR. Zprávy MOS 33: 39.

2. Sitko J., 1979: Seznam dermoplastických preparátů, kožek a prsních kostí ze sbírek Moravské ornitologické stanice v Přerově. Zprávy MOS 37: 9-35.

3. Sitko J., 1982: Třetí doklad o výskytu chaluhy velké (Stercorarius scua Brünn.) v ČSSR.  Zprávy MOS 40: 128-129.

4. Sitko J., Dvorský M., Dvorská J., 1983: Ptactvo Kroměřížska. Zprávy MOS 41: 19-86

5. Sitko J., 1986: Faunisticky významné přírůstky ve sbírkách Moravské

 ornitologické stanice v letech 1979-84. Zprávy MOS 44: 65-73.

6. Sitko J., 1991: Soupis oologické sbírky Moravské ornitologické stanice Okresního vlastivědného muzea J. A. Komenského v Přerově. Zprávy MOS 49: 91-162.

7. Sitko J., 1991: Výsledky výzkumu tahu některých druhů ptáků na lokalitě Záhlinice (okr. Kroměříž) v letech 1987-1990. Zprávy MOS 49: 59-68.

8. Beklová M., Pikula J., Sitko J., 1995: Oologicko-biologická charakteristika ptáků hnízdících v České republice na základě hodnocení oologických sbírek. Zprávy MOS 53: 6-4

9. Sitko J., 1996: Seznam dermoplastických preparátů, kožek a prsních kostí ze sbírek Moravské ornitologické stanice Muzea Komenského v Přerově, získaných v letech 1985-1996. Zprávy MOS 54: 31-61.

10. Beklová M., Pikula J. Jr., Pikula J., Sitko J., 1997: Hmotnost těla některých ptačích druhů ČR. Zprávy MOS 55: 14-56.

11. Hanák F., Sitko J., 1997: Abnormálně zbarvení ptáci ve sbírkách Moravské ornitologické stanice Muzea Komenského v Přerově. Zprávy MOS 55: 141-146.

12. Beklová M., Pikula J. sen., Sitko J., Pikula J. jun., 1998: Oologicko-biologická charakteristika ptáků hnízdících v České republice na základě hodnocení oologických sbírek – část II. Zprávy MOS 56: 17-54.

13. Beklová M., Pikula J. sen., Sitko J., Pikula J. jun., 2000: Oologicko-biologická charakteristika ptáků hnízdících v České republice na základě hodnocení oologických sbírek – část III. Zprávy MOS 58: 17-44.

14. Beklová M., Pikula J. sen., Sitko J., Pikula J. jun., 2001: Oologicko-biologická charakteristika ptáků hnízdících v České republice na základě hodnocení oologických sbírek – část IV. Zprávy MOS 59: 9-42.

15. Hanák F., Sitko J. 1997: Abnormálně zbarvení ptáci ve sbírkách MOS Muzea Komenského v Přerově. Zprávy MOS 55: 141-146

16. Beklova M., Pikula J. Jr., Pikula J, Sitko J. 1997: Hmotnost těla některých ptačích druhů České republiky. Zprávy MOS 55: 14-56

17. Beklová M., Pikula J.sen., Sitko J., Pikula J.jun. 2000: Oologicko-biologická charakteristika ptáků hnízdících v České republice na základě hodnocení oologických sbírek III. Zprávy MOS  58: 17-44 

18. Sitko J., Elsnerová M., Trávníček D. 1998. Živá příroda. Napajedla – příroda, dějiny, kultura. MÚ Napajedla 240 s.

19. Beklová M., Pikula J.,Sitko J. 1998: Oologicko-biologická charakteristika ptáků hnízdících v ČR na základě hodnocení oologických sbírek II. Zprávy MOS 56: 17-54

20. Sitko J., Vinkler M. 2000: Změny ve složení avifauny rybníků u Záhlinic (okr.Kroměříž) od jejich založení do současnosti. Mokřady 2000. 259-264

21. Beklová M., Pikula J. sen., Sitko J., Pikula J.jun. 2001: Oologicko-biologická charakteristika ptáků hnízdících v České republice na základě hodnocení oologických sbírek IV. Zprávy MOS 59: 9-42

22. Sitko J. 2001: Helminté rybožravých ptáků střední Moravy a jejich vliv na zdravotní stav ryb. Odborný posudek pro Rybářství Přerov a.s. 22 str. říjen 2001

23. Sitko J. 2005: Fauna ČR Ptáci – Aves 2/I,II. redigují Karel Šťastný a Karel Hudec, Academia Praha, 2 sv.1203 pp.

24. Sitko J. 2011: Fauna ČR Ptáci – Aves 3 / I, II. redigují Karel Šťastný a Karel Hudec,   Academia Praha,  2 sv. 1190 pp.