Mgr. Martin Vymazal

Ornitolog, správa sbírek ornitologie

Vzdělání

2009-2013      magisterské studium, UP v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor Ochrana přírody, diplomová práce: Habitatové nároky strakapouda bělohřbetého v Hostýnských vrších

2006-2009       bakalářské studium, UP v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor Ochrana a tvorba životního prostředí bakalářská práce: Vliv zbarvení vajec na druhové složení hnízdních predátorů u otevřeně hnízdících pěvců

Specializace

ornitologie, ochrana přírody

Praxe

2011 – září 2013  zoolog, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a Krajské středisko Zlín

říjen 2013 – dosud  ornitolog, Ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově

 

Odborné zájmy a aktivity

  • Ochrana odumírajících a doupných stromů – od 2009, spolupráce s LČR v Ptačí oblasti Hostýnské vrchy
  • Monitoring Ptačí oblasti Hostýnské vrchy – od 2009 intenzivně, koordinátor Patronátní skupiny
  • Mapování rorýsů obecných a netopýrů – projekt „Pod jednou střechou“ a další dílčí projekty
  • Mezinárodní sčítání vodních ptáků
  • člen prezidia MOS – středomoravské pobočky České společnosti ornitologické
  • člen ČSOP Via Hulín
  • spolupracovník Kroužkovací stanice Národního muzea Praha
  • EVVO – přednášky a exkurze pro veřejnost
     

Účast na projektech dlouhodobého kroužkování ptáků

2009  kroužkovací stanice Ånnsjön, Švédsko, kroužkovatel, 1 měsíc

2007 a 2008  mezinárodní kroužkovací kemp ve Sfîntu Gheorghe, Dunajská delta, Rumunsko

2004  Akce Acrocephalus - pohnízdní odchyty rákosinových druhů ptáků v CHKO Poodří

 

Publikační činnost

Vymazal M. 2011: Výskyt datlíků tříprstých (Picoides tridactylus) v Hostýnských vrších Occurence of the Three-toed Woodpecker (Picoides tridactylus) in Hostýnské vrchy hills. Zpávy MOS 69: 46–51.

Koleček J., Paclík M., Praus L., Vymazal M., Tyller Z., Turčoková L., Sedláček J. & Figura R. 2011: Hnízdní a zimní početnost ptáků dvou středomoravských lužních lesů. Breeding and winter bird abundance in two central Moravian floodplain forests. Zprávy MOS 69:4–17.

popularizační leták Doupné stromy a mrtvé dřevo; MOS, 2012