Výsledky výtvarné soutěže Zahrada plná života

Výsledky výtvarné soutěže Zahrada plná života

Naše letošní výtvarná soutěž je ukončena! Pracovníci ORNIS a městské galerie vyhodnocovali celkem 82 prací dětí různého věku a z různých stupňů škol, které k nám doputovaly do data uzávěrky soutěže. Děkujeme všem dětem i jejich učitelům a rodičům, že v nelehké situaci zvládli svá dílka doručit a vše zorganizovat. A kdo si tedy vykreslil hezkou odměnu od Českého zahrádkářského svazu, který soutěž organizuje? Výsledkovou listinu najdete zde. Všem výhercům srdečně blahopřejeme! Budeme se Vám jednotlivě ozývat a domluvíme předání cen. Protože nemohla proběhnout vernisáž a ani v budově ORNIS nelze díky stavbě uspořádat výstavu prací, pomohla nám Galerie Pasáž a zapůjčila nám malý prostor s výlohou. Děkujeme! V přerovské pasáži mezi ulicemi Kratochvílova a Palackého si můžete výstavu prohlédnout do středy 24.února. Pasáž krásně rozkvetla a ožila a určitě potěší spoustu kolemjdoucích diváků, barvami rozveselí den a zpříjemní čekání na jaro. Nezapomeňte se také přijít podívat!

Dílka výherců na konci února zašleme do celostátního kola, budeme držet malým umělcům pěsti a přát štěstí.