Muzejní noc 2024

Muzejní noc - Putování za zvířaty ze zámku na ORNIS nebo naopak!

Přerovská muzejní noc se uskuteční v pátek 31. května 2024 od 18.00 do 23.00 hodin (poslední vstup možný v 22.00 hodin), a tentokrát nejen v prostorách přerovského zámku (Horní náměstí 1), ale nově také v budově ORNIS (Bezručova 10)!

Letošní tématem večerního programu budou živočichové, které najdete v našich expozicích - často jsou nenápadná, jindy naopak návštěvníky upoutají na první pohled. Každé zvíře má však své místo v přírodě, a u nás v muzejních expozicích také svůj jedinečný účel. Jak se ale tato zvířata do muzea vlastně dostala a  kolik jich v tam vlastně je? O jaké druhy se jedná? Co mají společného a čím se naopak liší? Přijďte to zjistit!

Vyzkoušejte si práci historika i přírodovědce: hledejte indicie o výskytu, určujte druhy, popište jejich životní prostředí, odhalte jejich hlavní predátory!
Staňte se na jeden večer vědcem ve službách přerovského muzea!

Těšit se můžete na:

- nevšední návštěvu dvou poboček muzea ve večerních hodinách
- práci se skutečnými badatelskými metodami
- zábavný kvíz a detektivní pátrání
- výtvarnou dílnu pro malé i velké
... a mnoho dalšího!

Vstupné 100/50 Kč*

*Platí během celého večera, a to jak na vstup do zámku, tak na ORNIS.
TIP: Jako zkratku cesty ze zámku na ORNIS (nebo naopak) můžete využít fortnu přes městské hradby - průchod zůstane pro tento večer otevřen.

Těšíme se na vás!

 

INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ, OBRAZOVÝCH A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ Z AKCÍ
V rámci akce "Muzejní noc" pořádané Muzeem Komenského v Přerově, p.o., budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Muzeum Komenského v Přerově, p. o., nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.