30. 7. 2021

Kroužkování břehulí

V rámci dlouhodobého projektu RAS jsme v pátek 30.7. opět vyrazili na odchyt břehulí říčních. Břehule říční ke svému životu potřebuje dosti specifický biotop a to stržené hnízdní stěny, v kterých si vyhrabábá své nory. V současné krajině můžou břehule najít vhodné hnízdní stěny především v pískovnách. Přirozeným hnízdním biotopem jsou ale nátrže břehů na středních a velkých řekách. Problémem ale je, že se dnes již takové přirozeně meandrující řeky takřka nevysktují. Na Bečvě kousek nad Přerovem máme ale naštěstí velkou vyjímku - Bečva zde přirozeně meandruje v úseku dlouhém skoro 1 kilometr. Díky tomu jsou na toto místo vázané vzácné druhy nejen ptáků jako jsou vlhy pestré, břehule říční nebo kulíci říční a další.

Celkem jsme v pátek odchytili 130 ptáků, z toho 43 samců, 23 samic a 58 mláďat. Šest ptáků bylo již kroužkovaných v minulosti, všichni na stejné lokalitě.

Projekt RAS (z anglického Retrapping Adults for Survival – opakované odchyty dospělců pro zjištění přežívání) si klade za cíl získat informace o meziročním přežívání širokého počtu druhů ptáků žijících v různém prostředí. Projekt je založen na zpětných odchytech dospělců, což při dostatečném počtu odchycených a kontrolovaných ptáků dovoluje vypočítat míru přežívání mezi jednotlivými roky. Znovu odchycení jedinci tak umožňují získat kvalitní informace o změnách ptačích populací, které bohužel zatím v mnoha případech chybí a které se na základě „běžného“ kroužkování dají zjistit pouze velmi nepřesně.