Den Země v Přerově

Spolky, jednotlivci a další organizace letos pro děti i dospělé připravili na celý týden od 16. do 23. 4. oslavy Dne Země. Můžete se projít po přerovských mostech, pohrát si s dětmi nebo se něco dozvědět na přednáškách, nechybí ani vycházky do přírody , tvoření, komunitní akce a zábava. 


Sobota 16. 4.

Pochod přerovskými mosty 

Start od 8 do 10.30 hodin u Vinárny U Červené kočky, nábř. PFB

Cíl od 11.30 do 17.30 hodin ve V.KLUBu, Palackého 1498/3

Pro úspěšné sběratele razítek možnost vystoupit na střechu bývalého hotelu Strojař!

Pořádá Klub přátel turistiky a sportu Přerov, z.s.

Neděle 17.4.

Pohybové aktivity inspirované cirkusovým uměním a přírodou v Michalově

Od 16 hodin na louce u bistra U Králíčka. 

Balancování mezi stromy na slackline, šplhání a houpání na závěsné šále, základy pozemní akrobacie v jarní trávě, základní triky s obručemi, instinktivní pohyb inspirovaný přírodou a přirozeností; malování na obličej s přírodními motivy z říše zvířat, rostlin a lesních duchů.

Pořádá Tereza Oršulíková.

Úterý 19. 4.

Budoucnost (bez) odpadů

Od 17 hodin v kavárně Nebe počká.

Přednáška. Pořádá BezObalu Přerov.

Středa 20. 4.

"To, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám“

Od 17.30 hodin v sále evangelického kostela Č. Drahlovského 912/1, vchod z boku od parkoviště.

Duchovní program/modlitba z Anglie, Walesu a Severního Irska, s promítáním obrázků, příběhy naděje nejen uprchlíků, hudba, ochutnávka britských specialit, sdílení.

Pořádá Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Přerově.


Tvoříme v muzeu: Cesta jídla

Od 15.00 do 17.00 hodin v přerovském zámku

Výtvarná dílna pro děti i dospělé na téma zdravá strava, povídání o putování potravin z místa vzniku až na náš stůl, zábavný kvíz a interaktivní úkoly, vznik kolektivního díla. 

Vstupné 20 Kč. Pořádá Muzeum Komenského v Přerově – zámek.

Čtvrtek 21. 4. 

Stezka Země 

Od 9 do 14.30 na louce u zahradnictví parku Michalov.

Program pro MŠ a 1. a 2. stupeň ZŠ - aktivity pro děti, ukázka svozové techniky TSMP.

Přihlášky: Jiří Matoušek, 606 042 545, 581 735 009, matousek@svcatlas-bios.cz.

Pořádá SVČ Atlas a BIOS Přerov, Odbor stavebního úřadu a ŽP Magistrátu města Přerova a TSMP, s.r.o.

Pátek 22. 4.

Vycházky podél nově vznikajícího biokoridoru

Sraz u budovy Hvězdárny v Přerově vždy v celou hodinu (9:00, 10:00, 11:00).

Vycházka pro účastníky všeho věku i s kočárky, odrážedly atd., prohlídka nově zakládaného keřového pásu s ovocnými stromy s výkladem členů spolku, zajímavosti o nově vznikajícím krajinném prvku a co zde roste a žije, vysvětlení významu pro obyvatele města Přerova.

S sebou dobrovolná výbava, kterou zde můžete nechat (ptačí budka, hmyzí domeček), nebo dobrovolná výzbroj, kterou si zase odnesete domů (dalekohled, kapesní atlas našeho ptactva a naší květeny).

Pořádá Naše společná krajina z.s.


Proti proudu Bečvy 

Od 14 do 16 hodin, start na Mostě legií (kousek od autobusové zastávky).

Stezka pro rodiny s dětmi ve věku 4-12 let s aktivitami pro ně, slavnostní zakončení v parčíku u majáku v Bezručově ulici, trasa asi 1km.

Pořádá Člověk v tísni o.p.s.


Odpoledne pro řeku

Parčík u majáku, Bezručova ulice

Od 15.30 hodin: Jan Husák – Bečva v ohrožení – komentovaná prohlídka výstavy o nedávné otravě Bečvy a o dalších hrozbách pro řeku;

od 17 hodin: Martin Rulík Živá Bečva? – představení řeky Bečvy pohledem hydrobiologa.

Malované ryby ve vlnách parku, stanoviště BezObalu Přerov, dopisy Zemi.

Za špatného počasí Korvínský dům na Horním náměstí č.31 v Přerově.

Pořádá Výtvarný obor ZUŠ B. Kozánka Přerov a ORNIS Muzea Komenského v Přerově.

sobota 23. 4.

Příroda má své místo ve městě

Od 14 hodin v centru Pepř, Palackého 24 

Přednáška Evy Tylové, bývalé šéfky ČIŽP, o příkladech dobré praxe (hubení plevelů bez glyfosátů, mozaiková seč a mnoho dalších šetrných přístupu k životnímu prostředí).

Pořádá Pirátská strana .


 Kontaktní osoba: Jana Syryčanská, 581 219 910, syrycanska@prerovmuzeum.cz