ročník 77/2019

ZMOS_2019_titulní stránka

Vědecké články / Scientific articles

Vymazal M., Zemanová K. & Šírek J.: Mapování sov metodou akustického monitoringu v Ptačí oblasti Hostýnské vrchy. / Mapping owls by accoustic monitoring in Special Protected Area Hostýnské vrchy hills.

Chytil J.: Výskyt leucisticky zbarvených kosů černých (Turdus merula) v České republice. / The occurrence of leucistic Blackbirds (Turdus merula) in the Czech Republic.

 

 

Krátké zprávy / Short communications

Chytil J. & Polčák J.: Melanistická sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) v Přerově. / Melanistic Blue Tit (Cyanistes caeruleus) in Přerov.

Ševčíková K.: Leucistické zbarvení u kosa horského (Turdus torquatus). / Leucism in Ring Ouzel (Turdus torquatus).

Chytil J.: Jiří Sviečka a 200 000 okroužkovaných ptáků./ Jiří Sviečka and 200,000 ringed birds.

Zvářal K.: Dvojí hnízdění brhlíka lesního (Sitta europaea) v budce na okně činžáku. / Two successive breedings of Nuthatch (Sitta europaea) in the window nest-box.

 

Ornitologická pozorování / Bird records

Šírek J.: Zajímavá ornitologická pozorování na střední Moravě v roce 2018. / Interesting bird records in Central Moravia in 2018.

 

Ostatní / Others

Chytil J.: Knihovna Karla Hudce. / Library of Karel Hudec.

Chytil J.: Návrat Františka Hejla-Mračovského na přerovskou ornitologickou stanici. / Return of František Hejl-Mračovský on Přerov ornithological station.

Ševčíková K.,Kovařík P., Tomášek V & Křenek D.: Výzkumné terénní víkendy Moravského ornitologického spolku v letech 2017 – 2019. / Research weekend camps organized by the Moravian Ornithological Society from 2017 to 2019.

Chytil J. & Ševčíková K.: Výroční zpráva Moravského ornitologického spolku za rok 2018.

 

Recenze / Reviews

Šírek J.: Sylvia 55 (2019)

Šírek J.: Karaska D., Cichocki W. & Kocian Ľ. (eds.) 2014: Hniezdne rozšírenie vtáctva Oravy.

Chytil J.: Gorman G. 2018: Woodpeckers.

Chytil J.: Klíma M. 2018: Od střízlíka přes člověka k vorvaňovi.