ročník 75 - 76 / 2017 - 2018

ZMOS 2017_titulní strana

Vědecké články / Scientific articles

Chytil J., Lorek K., Vermouzek Z. & Botková K.: Výsledky hnízdění rybáka obecného (Sterna hirundo) na umělých plovoucích ostrůvcích na střední Moravě/ Breeding of Common Tern (Sterna hirundo) on artificial platforms in Central Moravia.

Sitko J.: Vybrané výsledky studia parazitických červů ptáků na základě sbírky ornitologické stanice v Přerově/ Some results of studies on the parasitic worms of birds in the collection of Přerov ornithological station.

 Krátké zprávy / Short communications

Ševčíková K., Křenek D. & Gombala E.: Nejpozdější známé hnízdění lejska malého (Ficedula parva) v České republice?/ The latest known breeding record of Red-breasted flycatcher (Ficedula parva) in the Czech Republic?

Ševčíková K.: První prokázané hnízdění strakapouda jižního (Dendrocops syriacus) se strakapoudem velkým (Dendrocopos major) v České republice./ First confirmed breeding of Syrian and Great Spotted Woodpeckers (Dendrocopos syriacus and Dendrocopos major) in the Czech Republic.

Chytil J.: Hnízdění kulíka říčního (Charadrius dubius) na pasece jehličnatého lesa/ Breeding of Little Ringed Plover (Charadrius dubius) in a clearcut in a coniferous forest.

Chytil J.: Neobvyklé hnízdění sojky obecné (Garrulus glandarius) na balkoně panelového domu/ Unusual breeding record of European Jay (Garrulus glandarius) on the balcony of prefabricated house.

Boháč O.: Invaze čečetek nejen na střední Moravě v zimě 2017/2018/ Invasion of Redpolls (Acanthis flammea s.l.) in Central Moravia and wider Czech Republic in the winter 2017/2018.

 

Ornitologická pozorování / Bird records

Šírek J.: Zajímavá ornitologická pozorování na střední Moravě v roce 2017. / Interesting bird records in Central Moravia in 2017.

 

Ostatní / Others

Chytil J.: Karel Hudec – životopis, bibliografie/ Karel Hudec – Curriculum vitae, Bibliography.

Hudec K., Král M., Holínek B.: Vzpomínky na MOS./Remembrances of Moravian Ornithological Society. 

Chytil J.: Výroční zpráva Moravského ornitologického spolku – středomoravské pobočky ČSO za roky 2016 a 2017

 

Recenze / Reviews

Švejcarová T.: Mikulica O., Grim T., Schulze-Hagen K. & Stokke B. G. 2017: The Cuckoo: The uninvited guest. Wild Nature Press, Plymouth.

Šírek J.: Tomáš Diviš: Ptactvo Náchodska – dravci. VČ pobočka ČSO, Pardubice.

Šírek J.: Tadeusz Stawarczyk a kol.: Rzadkie ptaki Polski. Studio B a W Wojciech Janecki, Sosnowiec.

Šírek J.: Klaus Malling Olsen: Gulls of the World. A Photographic Guide. Christopher Helm, London.

Chytil J.: Karel Hudec: Ptáci v českém životě a kultuře. Academia, Praha.